پاکسازی کارما

  29
 151608
امتیاز کاربران 4/0 از 5

کارما چیست؟

معنای کارما به طور کلی در این جمله خلاصه می شود:" هرچه بکاری همان را درو می کنی." و یا "هر کاری انجام دهیم به خودمان برمی گردد." مولانا جلالدین معروف به رومی در این بیت کارما را به زیباترین شکل بیان می کند:
این جهان کوه است و فعل ما ندا

کارما چیست؟

سوی ما آید نداها را صدا

معنی کارما گاهی در بین مردم بدرستی درک نشده و اغلب آنرا نظام تنبیه و پاداش می دانند، در صورتی که کارما مفاهیم بسیار گسترده تر و عمیق تری دارد. برای درک بهترقانون کارما خوب است جهان را به شکل یک دانشگاه فرض کنیم. همه ما به این دانشگاه قدم گذاشته ایم تا به نهایت رشد و آگاهی خود برسیم. هرپیشامد و موقعیتی در زندگی برای ما رخ می دهد، هر شخصی وارد زندگی ما می شود و خلاصه همه چیز و همه کس پیام هایی برای ما دارند که در صورت گرفتن و فهمیدن آن پیام ها می توانیم گامی در جهت رشد و تعالی خود برداریم. در این میان اگراعمال اشتباهی انجام دهیم کارمای آن عمل اشتباه که به نام کارمای بد یا کارمای منفی می شناسیم به خود ما بازمی گردد ولی نه برای تنبیه و مجازات ما بلکه برای اینکه پی به عمل اشتباه خود برده و آنرا برطرف کنیم. کارمای نیک هم که نتیجه اعمال خوب ماست به شکل خرسندی و آرامش و احساس رضایت به سوی ما می آید. 
مسلما همه ما خواهان سعادت و نیک بختی هستیم. حال که فهمیده ایم هر کاری انجام دهیم به خود ما بازمی گردد با انجام اعمال نیک امید گرفتن نتایج آنرا داریم. اما گاهی درگیرمشکلاتی می شویم که مربوط می شود به کارمای اعمال گذشته ی ما، اکنون دریافته ایم این مشکلات حاصل کارمای گذشته ی ماست؛ چگونه از آنها خلاصی یابیم؟

علائم کارمای کار نشده

برای خلاصی از کارما ابتدا باید از علائم آن آگاه شویم. کارما می تواند شخصی یا گروهی باشد. اگردرزندگی درگیرمشکلاتی دنباله دارشدیم، یا افرادی مشکل سازوارد زندگی مان شده اند، یا به هرطریقی احساس خوشحالی و آرامش نداریم، این ها همه نشانه ی این است که گرفتارکارماهای منفی خود شده ایم. گاهی هم دچاردرگیرکارمای جمعی می شویم مثل همه گیری کرونا که حاصل کارمای جمعی تمام مردم کره زمین است. بوجودآمدن بیماری های همه گیروبلایای طبیعی می تواند نشان از احترام نگذاردن به طبیعت و محیط زیست باشد. در این بین افرادی هم که به طبیعت احترام می گذارند به ناچار درگیراین کارمای جمعی می شوند.

علائم کارمای کار نشده

روش های پاکسازی کارما

خوشبختانه امکان اینکه ازکارماهای بد گذشته خود رها شویم وجود دارد. گام اول این است که بفهمیم مشکلی که در حال حاضر ما را درگیرخود کرده مربوط به کدام خطای ما در گذشته و یا حال می باشد؟ بعد ازپیدا کردن منشاء کارما با روش هایی که اینجا پیشنهاد می شود می توانیم کارمای خود را پاکسازی کنیم. 

روش های پاکسازی کارما

پاکسازی کارمای منفی

گفتیم که گام اول پیدا کردن علت کارمایمان است، همین که بفهمیم مشکلی که در حال حاضر گریبانگیرمان شده حاصل کدام رفتار نا درست ماست، نیمی از راه را طی کرده ایم زیرا پیدا کردن عیوب خود و اعتراف به آنها معمولا با حس ندامت و پشیمانی همراه است. در سخنان بزرگان می خوانیم کسی که توبه کند و ازاعمال بد گذشته خود پشیمان شود درست مثل این است که تولدی دوباره یافته و هرگز گناهی مرتکب نشده است. ادیان بزرگ همواره ما را به توبه کردن دعوت می کنند و می گویند خداوند همواره توبه بندگانش را می پذیرد. هرگاه پی به اشتباهات خود ببریم و تصمیم بگیریم دیگر آنها را تکرار نکنیم و به جای آن رفتاری مناسبتر و شایسته پیش بگیریم کارمای بد خود را پاک کرده ایم. 

پاکسازی کارمای اجدادی

گاه مشکلات و معایب کنونی ما حاصل اعمال نا درست و کارمای بد گذشتگان ماست. کارما می تواند مانند دیگرعوامل وراثتی، از گذشتگان ما به ارث رسیده باشد! چطور؟! بله کارمای هر شخص می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد و کارمای ما نیز می تواند در زندگی دیگران اثرگذار باشد. مثلا فردی در خانواده ایی بزرگ شده که عادات اشتباه و ناپسندی داشته اند. این فرد به طور ناخواسته با آن عادات بد رشد کرده و این عادات جزو شخصیت او شده اند. ولی حالا که بزرگ شده دریافته کارهایی که انجام می دهد صحیح نیستند، از طرفی این عادات در او جا افتاده و تغییرشخصیتش را مشکل نموده، چطور می تواند از شر این کارمای بد خلاص شود؟ اول باید سعی کند گذشتگان خود و هرکس باعث بوجود آمدن این وضعیت شده اند را ببخشد. باید بفهمد که گذشتگان او نیزاحتمالا تحت تاثیر گذشتگان خود بوده اند و کارهایی که انجام می داده اند غیرارادی بوده و ازآن آگاهی درستی نداشته اند. این درک عمیق باعث می شود آنها را آسانترببخشد. با بخشیدن آنها و طلب آمرزش و مغفرت برایشان، خود نیز از این کارمای اجدادی خلاص می شود.
دادن خیرات و صدقات و کمک به سازمان های خیریه برای رها شدن خود و اجدادمان ازکارماهای بد راه بسیار موثری است. کارهای خیر می توانند کارمای بد را محو کنند. عبادات و انجام روزه و ریاضت نیز از راه های پاکسازی کارماهای بد هستند. 

پاکسازی کارمای اجدادی

تمرین های پاکسازی کارما

تمرین هایی که می توان برای پاکسازی کارما از آنها استفاده کرد همانطور که در بالا اشاره شد در وهله اول آگاهی از اشتباهاتمان و توبه و پشیمانی ازآن است. با دعا کردن و نماز و عبادت و روزه داری می توان ازبند کارماهای منفی گذشته ی خود رها شد. مراقبه و مدیتیشن، ذکر و منترا، استفاده از رایحه درمانی و ماساژهای سنتی، شکرگذاری و صدقه دادن، لبخند و هدیه دادن، پند و اندرز و گسترش کلام نیک، در پیش گرفتن رژیم غذایی سالم، همه راهکارهایی برای رهایی از بند کارماهای منفی گذشته است.

مدیتیشن  برای پاکسازی کارما

در پایان تمرین مدیتیشنی را برای شما شرح می دهیم که می توانید بوسیله آن کارمای خود را پاکسازی کنید:
در یکی از وضعیت های مدیتیشن بنشینید. چشمان خود را ببندید و یک دم و باز دم عمیق بگیرید. دهان بسته باشد و تنفس فقط از راه سوراخ های بینی انجام شود. توجه خود را روی سوراخ های بینی خود بگذارید و یکبار دیگر دمی عمیق بگیرید، دم حدود 5 ثانیه طول بکشد. سپس بازدمی عمیق و طولانی انجام دهید، حدود 8 تا 10 ثانیه، تصور کنید که همراه بازدم، دودی سیاه و غلیظ از بینی شما خارج می شود. این دود سیاه تمام افکاربد، غم، خشم، ترس، کینه و نفرت و تمام احساس های منفی است که ذهن شما را به خود مشغول کرده است. یکبار دیگر این عمل را انجام دهید و تصور کنید که باردوم دود کمی روشنترشده، برای بار سوم دم و باز دم عمیق بگیرید و اینبار دودی که خارج می شود را به رنگ سفید تجسم کنید. دردل خود همه کس و همه چیز را ببخشید. اگر شخص یا اشخاصی در ذهنتان هستند که آنها را مسبب مشکلات خود می دانید، ببخشیدشان. می توانید ازجملات تاکیدی استفاده کنید و آنها را نام ببرید. این را بدانید که با بخشیدن آنها خود را رها و آزاد می سازید.
اگر احیانا احساساتی نظیرخشم و یا نفرت و یا حتی بغض و گریه برایتان پیش آمد جلوی آنرا نگیرید بلکه فقط شاهد این حالات خود باشید. بدانید که اشخاصی که به شما بدی کرده اند خود درگیرکارمای دیگری بوده اند. با بخشیدن، هم خود و هم آنها را از بند کارما می رهانید. تصور کنید که آن افراد بخشش شما را حس کرده و رها شده اند و از شما ممنون و سپاسگذارند.
یک دم و باز دم عمیق دیگر بگیرید و کمی خود را رهاتر کنید. لبخند بزنید و بر لبخند خود تمرکز کنید. تصور کنید نوری طلایی و صورتی رنگ از فرق سرشما وارد جمجه تان می گردد. این نورکه از کائنات وارد فرق سرشما شده و نتیجه بخشش شماست، آرام آرام از بالا تا پایین تمام اندام های شما را در برمی گیرد، تا جایی که سرتاپای شما غرق درنوری صورتی و طلایی رنگ می شود. مدتی بر این تصویر از خود تمرکز کنید. 
هر دو دست را روی چاکرای قلب خود، وسط قفسه سینه قرار دهید و چند دم و بازدم عمیق بگیرید. کف دست هایتان را به هم مالش دهید و بعد را روی چشمانتان بگذارید. حدود 10 ثانیه در این حالت باقی بمانید. آهسته دستان خود را پایین آورده و به حالت سلام روی چاکرای قلب مرکزی خود بگذارید و آرام چشمانتان را باز کنید.
خداوند مهربان و بزرگ را به خاطر تمام نعمت هایش شکر بگویید.
نویسنده: شهلا قاسمیان دستجردی
 

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha


دیدگاه کاربران
فانوس خاموش
 ارسال شده در : چهارشنبه 20 تیر 1403

سلام ممنون از وب سایت تون

الهام
 ارسال شده در : جمعه 11 خرداد 1403

عالی هستیدممنونم

کریمی
 ارسال شده در : پنجشنبه 23 فروردین 1403

سلام وخسته نباشید مطالب بسیارکارایی داری ممنون که دراختیارماگذاشتید

آیدا
 ارسال شده در : جمعه 17 فروردین 1403

درود خداوند بر شما❤️

Hosa
 ارسال شده در : جمعه 19 آبان 1402

ممنون از محبت شما

محمد رضا
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 16 خرداد 1402

مرسی بابت تمام مطالب که برای کمک به ما داخل این وبسایت قرار دادین امیدوارم چند برابر بیشتر انرژی خوب دریاقت کنید 🙏🙏🙏🙏

پرستو چراغی
 ارسال شده در : پنجشنبه 04 خرداد 1402

بسیار عالی بود ممنونم

Hamid shahkooi
 ارسال شده در : جمعه 30 دی 1401

عالیه

علی منصوری
 ارسال شده در : جمعه 09 دی 1401

درودبرشما انجام دادم خوب بود ممنونتم

جوادمحمدی
 ارسال شده در : شنبه 26 آذر 1401

تشکر و قدردانی

مریم ف
 ارسال شده در : پنجشنبه 24 آذر 1401

سلام ، تشکر از اطلاعات مفیدی که در اختیار مردم می گذارید.

زهره
 ارسال شده در : یکشنبه 22 آبان 1401

ممنون به خاطر راهنمایی هاتون واقعیت همینه که اگر ما قوانین جهان هستی را درست بدانیم بهتر زندگی می کنیم.

شیوا جلالی
 ارسال شده در : دوشنبه 18 مهر 1401

سلام.. بسیارسپاسگزارم

سعیده زاده رحمانی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 15 شهریور 1401

سلامی به گرمی خورشید، سپاسگزارم برای متن زیبای مدیتیشن پاکسازی کارما همواره در نور و آگاهی باشید💚

مرتضا
 ارسال شده در : یکشنبه 06 شهریور 1401

کسی که مرتکب اشتباه نشده دچار کارمای جمعی دیگران نمیشه، مثل کرونا، کسی که پاک باشه کائنات(که مأمور خداوند است) به نحوی او را در برابر این ویروس مقاوم میکند.

اشرف موسوی
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 25 مرداد 1401

ممنون اززحمات تون

آرزو زارعی
 ارسال شده در : جمعه 12 فروردین 1401

سلام،ممنون از راهنماییهای آسان و کار آمدتان

آرزوچگینی
 ارسال شده در : دوشنبه 29 آذر 1400

سلام ممنون ازمطالب مفیدتون من هنگام مراقبه خوددستام بی اختیار این حرکاتی ک گفتیدانجام میده والان مطمان شدم ک برای چی بوده درضمن بازدمم همیسه ازراه دهان بوده ک گویااشتباه انجام میدادم

مریم کاظمی
 ارسال شده در : جمعه 12 آذر 1400

ممنون از راهنماییتون

Fafa
 ارسال شده در : شنبه 06 آذر 1400

ممنون که کمکم کردی خدا کمکت کنه❤️🤲🏻

م غلامی
 ارسال شده در : جمعه 26 شهریور 1400

سپاااس بزرگوار، عالی بود

مریم جاهد
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 16 شهریور 1400

عالی بود ممنون

اسماعیل جوکار
 ارسال شده در : یکشنبه 06 تیر 1400

مرسی سپاسگزارم

sahar khosravi
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 18 خرداد 1400

عالی عالی

الهام‌
 ارسال شده در : شنبه 15 خرداد 1400

عالی بود سپاسگزارم

هوشیار
 ارسال شده در : دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

مرسی که کمکم کردی؛ خدا دستاتو بگیره 🤍

انا قاسمیان
 ارسال شده در : جمعه 10 اردیبهشت 1400

بسیار عالی بود

جلیل سندانی
 ارسال شده در : پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400

بسیار عالی ... درود بر شما

سحر محمودی
 ارسال شده در : پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400

عالی